CƏMİYYƏT


Görmə qüsurlu şəxslərin əsərlərə əlyetərliliyinin müəllif-hüquq problemləri müzakirə edilib