Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin IX Prezidenti Süleyman Dəmirəl birgə nahar etmişlər