CƏMİYYƏT


Vaxtı keçmiş məhsulların alıcıya satılması zamanı müxtəlif üsullardan istifadə olunur

Vaxtı keçmiş və ya standarta uyğun olmayan ərzaq məhsullarını ilə bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun fikirlərini öyrəndik. Birliyin sədri dedi ki, məhsulun keyfiyyət göstəricisi kimi onun həm yararlılıq müddəti, həm də saxlanma şəraitini bilmək vacibdir. Eyyub Hüseynov bildirdi ki, vaxtı keçmiş məhsulların alıcıya satılması zamanı müxtəlif üsullardan istifadə olunur.