CƏMİYYƏT


Susüzən daşlar belə hazırlanır – Qazaxda

Dağlardan toplanan daşlar oyulur, içi su ilə doldurulub formaya salınır, sonra isə yonularaq hazır vəziyyətə gətirilir. Beləliklə, təbii su filtri hazırlanır. Daşa su töküldükdə o, süzülərək həm sərin, həm də təmiz olur. Lakin ondan istifadə edən şəxs mütəmadi olaraq daşa qulluq göstərməli, vaxtlı-vaxtında onun içərisini təmizləməlidir ki, su daşının ömrü uzun olsun. Daş 20 litr suyu təxminən 24 saata süzür.