CƏMİYYƏT


Azərbaycanda nadir rast gəlinən xəstəlik - bruqada sindromu

Ürəkdə ritm pozuntuları, ürəkgetmə və ani ölüm... Nadir rast gəlinən və genetik olaraq nəsildən-nəsilə keçən bu xəstəlik bruqada sindromu, yəni qəfləti ürək dayanmasıdır.