CƏMİYYƏT


Yaşlı insanların sayı yenidoğulmuşlardan daha çoxdur