CƏMİYYƏT


Bakıda Beynəlxalq Hərbi Cərrahlar Cəmiyyətinin konqresi keçirilib

Bakıda Dövlət Sərhəd Xidmətinin təşki­latçılığı ilə Ambruaz Pare adına Beynəlxalq Hərbi Cərrahlar Cəmiyyətinin 30-cu yubiley görüşünün və 1-ci Konqresinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirin açılış mərasimində çıxış edən Preziden­tin hüquq-müha­fizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Fuad Ələs­gərov dövlət başçısının salamlarını konqres iştirak­çılarına çatdırıb, ərazi­mizin 20 faizinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olun­ması barədə məlu­mat verib, hazırda Ermənistanın danışıqlarda qeyri-konstruktiv möv­qe göstərməsi və torpaqlarımızı hələ də işğal altında saxlaması sə­bə­bindən sülhə nail olmağın mümkün olmamasını qeyd edib. Dövlət Sərhəd Xid­mə­tinin rəisi ge­ne­ral-polkovnik Elçin Qu­liyev Azər­bay­can üçün hərbi cər­ra­hiy­­­yənin inkişa­fı­nın əhə­miyyətini xü­susi vurğulayıb və bu istiqamətdə qar­şılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib.