Düz 98 il öncə - 1918-ci il mayın 28-də xalqımız dövlət müstəqilliyini elan etdi və Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin üç rəngli bayrağı bu gün də Vətənimizin başı üzərində qürurla dalğalanmaqdadır...