SPORTS


Kanan Aliyev: Our main goal is to promote Azerbaijan through European Games