CƏMİYYƏT


Şəkinin xüsusi mühafizə olunan biogeosenozun ərazisi REPORTAJ

Şəkinin ucqar Baş Şabalıd kəndində yerləşən və uzun illərdir xüsusi mühafizə olunan biogeosenozun ərazisində 30-dan artıq ağac növü və 50-dən çox bitki və kol qorunur ki, bunlarn da əksərinın adı Qırmızı kitaba düşən və dərman bitkiləridir.