CƏMİYYƏT


Bu gün Milli Mətbuat Günüdür - mətbuatın tarixi və bu günü REPORTAJ

Biz yola Azərbaycan dilində yayımlanan ilk milli qəzet, milli mətbuatın əsası, jurnalsitikamızın ilki olan Əkinçi qəzeti ilə çıxdıq. Zaman keçdikcə media öz yerini yazılıdan,audio-ya verməyə başladı və səs artıq ön planda idi. Beləcə Radio yarandı. “Göstərir Bakı” 1956-cı ilin fevral ayında səs və görüntü birləşdi və Televizyanın yaranması mətbuatda yeni bir dönəmin başlanğıcı oldu. Texnikanın sürətli inkişafı,həm insanlar,həm də media qurumları üçün yeni bir fürsət yaratdı. 1991- ci ildən başlayaraq isə internetin və komputerin yaratdığı imkanlar xəbərləri daha əlçatan etdi.