CƏMİYYƏT


Lənkəranda dünyaca məşhur Qarabağ atları saxlanılır

Azərbaycanın milli at cinsi olan Qarabağ atlarının tarixi çox qədimdir. Bu atların yaxşı cins kimi təkmilləşdirilməsi və böyük şöhrət qazanmasında 18-19-cu əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş Qarabağın Xan zavodlarının əvəzsiz rolu olub. O zaman təkcə Şuşa qəzasında Pənah, İbrahim, Mehdiqulu xana və Xan qızı Natəvana məxsus ümumilikdə yüzdən çox atçılıq zavodu olub. Hazırda bu atlar Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Respublikamızda hazırda milli at cinslərimizin qorunmasında mühüm işlər görülür.