CƏMİYYƏT


Şuşa-Laçın yolunda təbiət mənzərələri

Dağların qoynu ilə çəkilən Şuşa-Laçın yolu ilin bütün fəsillərində olduğu kimi, baharda da əsrarəngiz təbiət mənzərələri ilə diqqəti çəkir. Şuşadan Laçınadək irəlilədikcə yolboyu açılan əsrarəngiz gözəlliklər - zümrüd meşələr, yaşıl yamaclar, dumandan örpək bağlayan qoca dağlar, rəngbərəng dağ çiçəkləri, saf dağ havası insanı valeh edir.