RƏSMİ


Təklə-Sündü-Xilmilli avtomobil yolu əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib