DÜNYA


Sofiya kilsəsi Kiyevin baş tacıdır

1018-ci ildə Yaroslav Mudrının hakimiyyəti dövründə Kiyevdə inşa edilmiş Sofiya kilsəsi 13 günbəzli tikili olub. Bir neçə əsr sonra ona daha 6 günbəz əlavə edilib. XVII əsrdə isə kilsə Ukrayna barokkosu üslubunda yenidən qurulub.