Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin IX Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür