İQTİSADİYYAT


Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyası yüksək reproduksiyalı toxum istehsalı ilə taxılçılığın inkişafına öz töhfəsini verir

Taxılçılıqda daha məhsuldar və xəstəliklərə davamlı sortların yaradılması, yüksək reproduksiyalı toxumların istehsalı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi, məhsul istehsalçılarının keyfiyyətli toxuma tələbatının daxili istehsal hesabına təmin olunması ölkəmizdə prioritet vəzifələrdən biri kimi müəyyən edilib. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyası uzun illərdir yüksək məhsuldar və xəstəliyə davamlı taxıl sortlarının yaradılması və yüksək reproduksiyalı toxum istehsalı ilə taxılçılığın inkişafına öz töhfələrini verməkdədir.