SİYASƏT


Azərbaycan Gəncləri günündə “Hər kim yüz il yaşamasa” adlı vətənpərvərlik tədbiri keçirilib

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev istər Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə, istərsə də Kremldə yüksək vəzifələrdə çalışdığı vaxtlarda xalqımızın tarixinə sonsuz ehtiram və məhəbbətlə yanaşıb, əsrlər boyu torpaqlarımıza təcavüz edən yadelli işğalçılar qarşısında boyun əyməyən, diz çökməyən xalq qəhrəmanlarımızın hünər və rəşadətlərini yüksək qiymətləndirib, yeni nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində ata-babalarımızın qəhrəmanlıq ənənələrindən bəhrələnməyi dönə-dönə məsləhət görmüşdür.