DÜNYA


Nəsli kəsilməkdə olan tısbağalar izlənilir

Tunis yaxınlığında Aralıq dənizinə nəsli kəsilməkdə olan tısbağalar buraxılıb. Tədqiqatçılar bu canlıların daha yaxşı qorunması üçün onlara izləmə cihazı bərkidiblər. 45 yaşına qədər yaşaya bilən bu köçəri növlər Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Birliyinin (IUCN) nəsli kəsilməkdə olan növlərin Qırmızı Siyahısına "həssas" kimi daxil edilib.