DÜNYA


Niaqara şəlaləsi ABŞ-ın ən çox ziyarət edilən turistik yerlərindən biridir

“Niaqara şəlaləsi”, Kanadanın Ontario əyaləti ilə ABŞ-ın Nyu-York ştatı arasındakı sərhədi əhatə edən Niaqara dərəsinin cənub hissəsində yerləşən üç şəlalədən ibarət şəlalə qrupudur. Niaqara çayı üzərində yerləşən Niaqara şəlaləsi "Nal" adlanır, ingilis dilində isə "Horseshoe Falls" kimi tərcümə edilir. Bəzi hallarda isə Kanada şəlaləsi (Canadian Falls), Amerikan şəlaləsi (American Falls) və "Duvaq" şəlaləsi (Bridal Veil Falls) kimi də qeyd olunur.
“Nal” şəlaləsinin hündürlüyü təxminən 57 metr təşkil edir. Amerikan şəlaləsinin su tökülən hissəsini daş qalaqları əhatə etdiyinə görə, hündürlüyü 30 metr təşkil edir.