CƏMİYYƏT


İnsan kapitalının artırılması üçün ən vacib amil təhsildir

Azərbaycanda dövlət siyasətinin mərkəzində vətəndaş amili, əhalinin yüksək rifahı və layiqli həyat səviyyəsi dayanır. Ölkədə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün dövlət müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsini və rəqabətli insan kapitalının formalaşdırılmasını hədəfləyir. Bu fikirlər “Gələcəyə qayıdış” devizi altında keçirilən İnsan Resursları Zirvəsi forumunda səsləndirilib.