MƏDƏNİYYƏT


Xızır Nəbi bayramı bu kənddə xüsusi qeyd edilir

Novruzun gəlişinin ilk müjdəçisi Xızır Nəbi gecələri fevralın 10-11-də qeyd edilir. Bu, kiçik çillənin sonuncu ongünlüyü, yəni fevralın birinci dekadası başa çatdıqdan sonra olur. Elə həmin andan yazın müjdəçisi olan Xızır gecələri başlayır. Deyilənə görə, bu bayram Xızır peyğəmbərin adı ilə bağlıdır.