İDMAN


Çövkən oyunlarına gənclərin marağı artır

Xalq yaradıcılığının ən qədim növlərindən biri də milli oyunlarımızdır. Bu oyunlar uzun illər boyunca inkişaf etdirilib və nəsildən nəsilə ötürülüb. Bu gün də belə oyunlardan biri – çövkən gənclərimiz tərəfindən yaşadılmaqdadır.