DÜNYA


Astanada Paytaxt Günü qeyd olundu

Astana şəhərinin həyatında ən mühüm bayram olan Paytaxt Günü qeyd olundu.
6 iyul tarixi təkcə yeni paytaxtın yaranmasını deyil, həm də müstəqil Qazaxıstanın tarixində yeni dövrün başlanğıcını təcəssüm etdirir. 1997-ci ildə paytaxt Almatıdan Akmolaya köçürüldü, sonra 1998-ci ildə Astana adlandırıldı.
Paytaxtın köçürülməsi qərarı strateji baxımdan əsaslandırılmışdı. Ölkənin mərkəzində yeni mövqe Qazaxıstanın bütün bölgələrinin tarazlı inkişafına təkan verdi. Bu qərar həmçinin ölkənin siyasi və iqtisadi həyatının yeni mərkəzini formalaşdırdı.