RƏSMİ


Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda etilen-polietilen zavodunda yeni qurğuları işə salıb