RƏSMİ


Forumda iştirak edən keçmiş dövlət və hökumət başçıları, o cümlədən digər rəsmi şəxslər üçün nahar verilib