MƏDƏNİYYƏT


1800 ilə tikilən divar - Böyük Çin Səddi

Çin səddinin ümumi uzunluğu 8851 km-dir. Sədd şimaldan köçəri xalqlardan qorunmaq üçün inşa olunub. Sədd dünyada ən uzun süni tikintidir. Onun tikintisi e.ə. VIII əsrdə başlayıb. Divarın tikintisi 1800 il davam edib. Daşların düzülməsində yapışqan düyüdən istifadə olunub. Onun inşasında milyonlarla insan iştirak edib.