MƏDƏNİYYƏT


Avaxılda ilk dəfə arxeoloji tədqiqatlar aparılır REPORTAJ

Orta əsrlər dövründə təşəkkül tapan fəlsəfi məktəblərdən biri də xəlvətilik sufi məktəbidir. Xəlvətilik sufi məktəbinin tarixini araşdıran tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu məktəb XIV əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan ərazisində, konkret olaraq Şirvan regionunda yayılmışdı. Onun banisi isə tarixi mənbələrdə də göstərildiyi kimi, Şeyx Əkmələddin oğlu Əbu Abdulla Siracəddin Ömər Avaxıli olub. O, ilkin olaraq əmisi Əxi Məhəmmədin yanında dərs alıb. Sonra Xoy, Misir və Hicazda təlim keçib. Xəlvətilik sufi məktəbinin bir çox təməl prinsipləri məhz Pir Ömərin adı ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, Şirvan ərazisində Avaxıl adı ilə məlum olan yeganə yaşayış məntəqəsi Şamaxı rayonu ərazisindədir. Yerli əhali arasında “Pir Ömər Sultan” ziyarətgahı kimi tanınan yeganə müqəddəs ocaq da məhz oradadır.