CƏMİYYƏT


Yaşıl yemdən istifadə heyvanların süd məhsuldarlığını artırır, dölvermə qabiliyyətini yüksəldir

Dünyada mal-qaranın qida ehtiyacının ödənilməsində hidroponik yaşıl qidalardan istifadə geniş yayılıb. Hidropon üsulu ilə hazırlanan yaşıl yemdən istifadə fermer təsərrüfatında yem istehsalına çəkilən xərcləri azaldır, heyvanların diri çəkisini, süd məhsuldarlığını və dölvermə qabiliyyətini artırır.