SİYASƏT


Heydər Əliyev ömrü insan iradəsinin yenilməzliyinə parlaq nümunədir

Azərbaycan tarix boyu bəşəriyyətə böyük dühalar bəxş edib. Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyev bu şəxsiyyətlərin sırasında ən uca zirvələrdən birində qərar tutub. Uca zirvələr uzaqdan daha aydın göründüyü kimi, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin əzəməti və böyüklüyü də illər ötdükcə daha dərindən dərk olunur. Buna mütənasib olaraq xalqın öz dahi oğluna məhəbbət və ehtiramı da artır.