MƏDƏNİYYƏT


Süd borularının olduğu Buduq kəndi

Qədim tarixə məskənlərin bolluğu ilə seçilən Qubanın topanimikasına nəzər salsaq, burada neçə-neçə yüzillər bundan əvvəl xatırlanan yeradlarının bolluğunu görərik. Buduq belə məskənlərdən biridir. Buduq yastanında Gülxana (Güləxana) karst mağarasının və eləcə də Qaraçayın sağ sahilində Əmbərə dağında insan əli ilə yonulmuş Qaşa mağarasının olması həmin ərazidə ibtidai insanların yaşadığından soraq verir. Buduq kəndindən yuxarıda yerləşən Qazmalardan qədim zamanlarda Buduqa saxsı süd boruları mövcud olub. XX əsrin əvvəllərinə qədər həmin borular vasitəsilə kəndə süd ötürülərmiş.