MƏDƏNİYYƏT


Lazımsız əşyalara, tullantılara yeni həyat verən sənətkar

Milli ornamentlərlə bəzədilmiş məişət əşyaları, ilmələrin sehri ilə gözəllik saçan kompozisiyalar…
Qərbə görünsə də, bütün bunlar muncuq və çəyirdəkli meyvə dənələrindən hazırlanan əl işləridir.