MƏDƏNİYYƏT


Orta əsrlərin yadigarı olan Bobogil türbəsi

Lerik rayonu insanların ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Rayonda bir çox tarixi abidələrlə yanaşı, dini abidələr də çoxluq təşkil edir. Belə abidələrdən biri də dini-tarixi memarlıq üslubunda tikilən Bobogil (red - Babagil kimi də tanınır) türbəsidir.