MƏDƏNİYYƏT


Toxuculuğa həvəskar kimi başlamışdı, indi bu işdən gəlir qazanır REPORTAJ

Azərbaycan xalqının qədim sənət növlərindən biri toxuculuqdur. Zəngin naxışlı, rəngarəng çeşidli əl işləri daim xalq ustalarının bədii fikir və yaradıcı təxəyyülünü özündə əks etdirib, xalqın bədii estetik tərbiyəsinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Bu gün də ölkəmizdə toxuculuqla məşğul olanlar az deyil.