CƏMİYYƏT


AMEA Lənkəranda bitkilər üzərində araşdırma işlərini genişləndirib

AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin təcrübə bazasında çay, sitrus, nəsli kəsilməkdə olan endemik və relikt bitkilərin, xalq seleksiyası ilə yaradılmış meyvə ağaclarının nümunələri toplanır, qorunur və artırılır. Lənkəran–Astara rütubətli subtropik bölgəsində ənənəvi sitrus bitkiləri ilə yanaşı, bir sıra digər meyvə və texniki bitkilərin sənaye miqyaslı inkişafı üçün aqroiqlim potensialı mövcuddur.