MƏDƏNİYYƏT


Arslan Növrəsli : “Azərbaycan tarının imkanları genişdir”

Azərbaycan milli musiqisində qədim musiqi aləti olan tarın rolu əvəzedilməzdir. Bu gün yaşlı nəsillə yanaşı gənc nəsil də, tarda öz sözünü deməyə və bu qədim aləti yaşatmağa qadirdir. Gənclər arasında fərqlənən tarzənlərdən biri isə, Arslan Növrəslidir.