MƏDƏNİYYƏT


Xalq yaradıcılığı: “Hodu-hodu” xalq oyunu

“Hodu-hodu” xalq oyununun tarixi çox qədimdir. Bu gün un udulmaqda olan “Hodu-hodu” Naxçıvanda qorunub, saxlanılır. Muxtar Respublikada bu xalq oyununun adını daşıyan folklor qrupu da fəaliyyət göstərir...