MƏDƏNİYYƏT


İnsan səsinə yaxın olan musiqi aləti – Kamança REPORTAJ

Qədim musiqi alətlərimizdən biri olan, həm quruluşu həm də qeyri-adi səslənməsi ilə fərqlənən kamança yayla çalınan telli alətlər qrupuna aiddir. Bir növ insanların daxili aləminin, duyğularının ifadəçisi olan bu alətin tarixi olduqca qədimdir.