MƏDƏNİYYƏT


Tərəkəmələrin köç yeməyi - "Candan çəkmə"

Azərbaycanın hər bir bölgəsində olduğu kimi, Beyləqan rayonunun da özünəməxsus xörəkləri var. Onlardan biri də tərəkəmələrin köç vaxtı, eləcə də həm yaylaq, həm də qışlaqda bişirdikləri "Candan çəkmədir". Əsasən səhər və axşam xörəyi olan "Candan çəkmə" hazırda da tərəkəmələrin ən çox sevdikləri yeməklərdəndir.