MƏDƏNİYYƏT


Anadolu coğrafiyasında ən əzəmətli məkanlardan biri olan Bayburt qalasından

Türkiyənin Bayburt bölgəsində yerləşən eyniadlı qala bütövlükdə Anadolu coğrafiyasında ən əzəmətli məkanlardan biridir. Bayburtu türk xalqlarına sevdirən və ümumtürk məhəbbəti yaradan, cəlbedici edən mühüm məqamlardan biri Bayburt qalasıdırsa, digərləri də Dədə Qorqud və Bamsı Beyrək türbələrinin bu bölgədə olmasıdır.