SİYASƏT


Hikmət Hacıyev: Ölkəmiz yalnız Ümummilli Liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra tam müstəqil oldu

Tarixçilər öz araşdırmalarında diqqət etməlidirlər ki, biz bəzən ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları kontekstində yalnız Qarabağ mövzusuna baxırıq. Amma sənədlərə baxdıqda tam aydın olur ki, təkcə Qarabağ yox, Naxçıvan Muxtar Respublikasının da Ermənistana birləşdirilməsi, həmin zonanın Şərqi Ermənistan kimi təsvir edilməsi prosesi var idi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi ilə onların bu istəyi də baş tutmadı. Ulu Öndər Naxçıvanı Qarabağın aqibətini yaşamaqdan xilas etdi.