MƏDƏNİYYƏT


Ağac kötüklərinə yeni nəfəs verən gənc dülgər

Azərbaycanda xalq sənətkarlığının tarixi qədim zamanlara gedib çıxır. Qədim sənət növləri nəsildən-nəslə ötürülərək bu gün də qorunub saxlanılır. Belə sənətlərdən biri də dülgərlikdir. Ölkəmizin bir çox bölgələrində yaşadılan bu sənət Masallı rayonunda da qorunub saxlanılır.