CƏMİYYƏT


Su itkisinin qarşısını alır, təsərrüfat sahibləri suvarma suyu ilə təmin edilir

Son illər Qusar rayonunda kənd təsərrüfatı sahəsinə maraq artıb. Bunun nəticəsidir ki, rayonda yeni müasir tipli bağ sahələri salınıb. Fermerlərin bağ və əkin sahələrini genişləndirməsinin başlıca səbəblərindən biri də suvarma suyuna olan tələbatın yaxşılaşdırılmasıdır. Son illər fermerlər suvarma suyuna qənaət etmək məqsədilə damcı suvarma üsulundan istifadəyə maraq göstərirlər. Bu cür suvarma üsulundan yararlanan fermerlər suya və işçi qüvvəsinə qənaət edirlər. Nəticədə isə yüksək məhsuldarlıq əldə olunur. Ən əsası isə torpağın münbit qatı qorunur. Damcı ilə suvarmada suya 4-5 dəfə, gübrələrin suvarma suyu ilə verilməsi baxımından 50 faizədək gübrəyə qənaət olunur. Bu üsul ilə suvarmada məhsulun keyfiyyəti yaxşılaşmaqla bərabər, istehsalı da artır.