SİYASƏT


Prezident İlham Əliyev: Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlətçiliyini quran şəxs idi

Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlətçiliyini quran, ölkəni inkişaf yoluna yönləndirən, vətəndaş müharibəsinin qarşısını alan, 1990-cı illərin əvvəlində hökm sürən qarışıqlıq və xaos vəziyyətinə son qoyan şəxs idi.