MƏDƏNİYYƏT


Xan bağı – Gəncənin son 500 illik tarixinə şahidlik edən əvəzsiz məkan

Deyilənlərə görə “Xan bağı” Gəncə-Qarabağ bəylərbəyilərinin istirahət və ovlağı olub. Bura bir zamanlar “Ənbər guşə”adlandırılıb.