DÜNYA


Sultan Səlim Yavuz körpüsündən ödənişli keçidlər başlayıb