ELM VƏ TƏHSİL


Azərbaycanda əqli mülkiyyətin əhatə dairəsi genişləndiriləcək

Əqli mülkiyyət anlayışının mürəkkəb olduğunu və bu gün dəyişdiyini deyən Kamran İmanov bildirib ki, əqli mülkiyyətə hazırda yalnız hüquqi mənada baxılmır. Bu o deməkdir ki, əqli mülkiyyətin istər iqtisadi komponenti, istər sosial komponenti ölçülməli, onun hansı təsirlərinin olduğu müəyyən edilməlidir. Bu isə əqli mülkiyyət sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən qurumlar qarşısında çox məsuliyyətli vəzifələr qoyur.