ELM VƏ TƏHSİL


Lənkəran məktəbinin poliqlot şagirdi - 12 dil öyrənir

İki xarici dil bilənlərə “bilingual”, üç dil bilənlərə “trilingual”, dörd dil bilənlərə “quadrolingual", beş və daha çox xarici dildə danışanlara isə “poliqlot” deyirlər. Günümüzdə poliqlot insanlara daha çox yuxarı yaşlarda rast gəliriksə, bu dəfə haqqında danışacağımız qəhrəmanımızın 15 yaşı var.