MÜSAHİBƏ


Sergey Lebedev: Ümidvarıq ki, təkcə MDB-dən deyil, digər ölkələrdən olan müşahidəçilər də Azərbaycandakı seçkilərə obyektiv qiymət verəcəklər

Biz buraya xoşməramlı missiya ilə gəlmişik. Çünki Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin fəal üzvüdür, iqtisadi, humanitar və digər məsələlərdə qarşılıqlı əlaqələrdə yaxından iştirak edir. Əvvəlki kimi, indi də Birlik ölkələrini həm ruhən, həm də tarixən yaxın hesab edirik. Çox ümid edirik ki, dostluq, mehriban qonşuluq münasibətləri hələ çox uzun illər qorunub saxlanılacaq, onların əbədi olması isə daha yaxşı olardı. Azərbaycan bir çox dövlətlərlə, xüsusən Rusiya Federasiyası ilə strateji tərəfdaşlığa malikdir və bu, fərəhləndirici haldır. Çünki biz hamımız MDB məkanında sülh və sabitlikdə maraqlıyıq.