MƏDƏNİYYƏT


Ağac parçalarından milli musiqi alətləri hazırlayan sənətkar

Bədii oyma - dekorativ sənətin ən qədim və geniş yayılmış növlərindən biridir. Qədim tarixi yaşayış məskənlərimizdə - Qobustanda, Gəmiqayada daş üzərində oymalar bu sənətin ilkin nümunələrindən sayılır. Təkcə daş üzərində deyil, ağac, metal və sümük üzərində sənət əsərləri yaradılır. Ağac üzərində oyma ilə məşğul olan Fikrət Mehdiyev deyir ki, bu sənətin əsas qayəsi dəqiq və incə işləməkdir. Milli-mənəvi dəyəri olan tarın, qavalın, kamançanın hazırlanması böyük səbr tələb edir.